'Ολες οι υπηρεσίες του Γνωρίζω & Ορίζω παρέχονται δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης ή τηλεφώνου, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και με γνώμονα ποιο μέσο θα είναι περισσότερο βοηθητικό για την διαδικασία.

  • Αυτογνωσία/Ψυχοθεραπεία Σκοπός η διευκόλυνση των ατόμων να αναγνωρίσουν και να αξιοποιήσουν όλο το δυναμικό τους, αφαιρώντας τα εμπόδια σε συναισθηματικό και ψυχικό επίπεδο, σε ποικίλους τομείς της ζωής τους (κύρια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση: Gestalt*)


Επιτυγχάνεται μέσω ατομικών συναντήσεων η συχνότητα και ο αριθμός των οποίων καθορίζεται αναλόγως του αιτήματος. Αφορά ενήλικες, ζεύγη, οικογένειες.


Μέσα από την επεξεργασία απωθημένων συναισθημάτων και αναγκών και την αποκατάσταση της σχέσης με τον εαυτό και τους άλλους, το άτομο ανακαλύπτει το μέγεθος του δυναμικού του και μετουσιώνει την εγκλωβισμένη ενέργεια (συνήθως εκδηλωμένη ως ασθένεια/σύμπτωμα) σε δημιουργικότητα, θάρρος και ενθουσιασμό για την ζωή και τις προκλήσεις της. Ο άνθρωπος αντιμετωπίζεται ως όλο στο οποίο ενσωματώνεται κάθε νέα επίγνωση, κάθε απωθημένο μέρος που αναγνωρίζει και αποδέχεται. Διευρύνοντας με αυτό τον τρόπο την κατανόησή του και τις δεξιότητές του, ενεργεί όλο και περισσότερο από το κέντρο του, σε συνάφεια με το «είναι» του και σε ισορροπία με το περιβάλλον του. Βασικός οδηγός είναι η εμπειρία στο «εδώ και τώρα», η επαφή με το σώμα, με το συναίσθημα, και με τις ανάγκες. 
περισσότερα...
  • Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) Ποιος/α είμαι; Τί θέλω; Τί μπορώ; Τί υπάρχει; Μέσα από την συμβουλευτική διαδικασία & την χρήση ειδικών αυτογνωσιακών εργαλείων (αξιόπιστα και έγκυρα on-line ψυχομετρικά εργαλεία, ερωτηματολόγια holland, αφηγηματική προσέγγιση) λαμβάνει το άτομο απόφαση για τον ακαδημαϊκό-επαγγελματικό του προσανατολισμό και υποστηρίζεται στο να υλοποιήσει το προσωπικό του πλάνο δράσης.

Αρχικά διευρύνει την επίγνωσή του/της για: τα ενδιαφέροντα, την προσωπικότητα, τις αξίες και τις ικανότητές του/της (Ποιος είμαι; Τι θέλω; Τί μπορώ;)

Στη συνέχεια, εντοπίζει τα πιο κατάλληλα εργασιακά περιβάλλοντα που θα αναδείξουν τις κλίσεις του/της και θα του /της εξασφαλίσουν εργασιακή (και προσωπική) ικανοποίηση και αποδοτικότητα. Μέσα από ποικίλες πηγές, έρχεται σε επαφή με τα επαγγέλματα που υπάρχουν, τους τομείς απασχόλησης και τις  σχετικές εργασιακές συνθήκες, τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις προοπτικές (Τί υπάρχει;). Επιπλέον, πληροφορείται για τις πιο κατάλληλες σπουδές που θα τον/την οδηγήσουν σε ένα εύρος εργασιακών επιλογών και μεταπτυχιακών ειδικεύσεων στη συνέχεια, και ολοκληρώνει το πρόγραμμα λαμβάνοντας την απόφασή του/της και σχεδιάζοντας την υλοποίησή της. Ακόμη, ακολουθεί επαναξιολόγηση της απόφασης σε μεταγενέστερο χρόνο.

Οι γονείς του/της εφήβου λαμβάνουν σαφείς απαντήσεις και μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια στο παιδί τους μέσα από τη Συμβουλευτική διαδικασία του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, καθώς:

Κατανοούν ακόμα καλύτερα το παιδί τους, την ταυτότητα που έχει διαμορφώσει, το δυναμικό του και τις δεξιότητές του, αλλά και τις ανάγκες του

Μοιράζονται την ευθύνη για το μέλλον του με έναν ειδικό και  δεν χρειάζεται να απαιτούν οι γονείς από τους εαυτούς τους «να γνωρίζουν τα πάντα» ή «πάντα να γνωρίζουν» τι είναι καλύτερο για το παιδί τους.

Ενεργοποιούν το ίδιο το παιδί στην ανάληψη της δικής του ευθύνης και του προσφέρουν τη δυνατότητα να εξελιχθεί και να ωριμάσει, καθώς το παιδί προσκαλείται να προβληματιστεί σοβαρά και υπεύθυνα πάνω στο σημαντικό θέμα της λήψης επαγγελματικής του απόφασης και να εργαστεί συστηματικά για αυτό.

περισσότερα...
  • Συμβουλευτική Εφήβων Αντιμετωπίζονται εξατομικευμένα εμπόδια που παρουσιάζονται στη διαδικασία λήψης επαγγελματικής απόφασης, καθώς και σε άλλες πλευρές της ζωής ενός/μίας εφήβου (π.χ. σχέσεις, ταυτότητα κ.α.)

Παρέχεται με την μορφή ατομικών συναντήσεων εστιασμένων στα ζητήματα που έχουν συμφωνηθεί. Συνήθως πρόκειται για κύκλους ατομικών συναντήσεων σύντομης διάρκειας.

περισσότερα...
  • Ομάδες Εφήβων για την διαχείριση του άγχους στις εξετάσεις  Εκπαιδεύονται οι έφηβοι σε απλές πρακτικές για την διαχείριση του άγχους  κατά την διάρκεια των εξετάσεων και κατά την διάρκεια όλης της προετοιμασίας τους. Επίσης, υποστηρίζονται στην έκφραση ψυχοπιεστικών συναισθημάτων και στον εντοπισμό πηγών που εντείνουν το άγχος, έτσι ώστε να αναγνωρίσουν τρόπους διαχείρισης. Οι ομάδες ξεκινούν με την παρουσίαση βασικών πληροφοριών για την κατανόηση του άγχους και του μηχανισμού του στους έφηβους και στους γονείς τους (ανοιχτή ομιλία).  

Σε δεύτερη συνάντηση παρουσιάζονται τεχνικές χαλάρωσης που μπορούν να εφαρμοστούν κατά τις εξετάσεις, αλλά και σε ποικίλες πιεστικές συνθήκες τις οποίες οι έφηβοι δοκιμάζουν (κλειστή ομάδα εφήβων). 

Ακολουθούν επαναληπτικές συναντήσεις των εφήβων (1 φορά τον μήνα) για την υποστήριξή τους στην εκμάθηση των τεχνικών και στην άρση των εμποδίων που προκύπτουν στον/στην καθένα/μία.

περισσότερα...
  • Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Επιλέγονται κατάλληλοι δρόμοι ή κινήσεις σταδιοδρομίας βάσει ατομικού δυναμικού και των επαγγελματικών δεξιοτήτων που επιζητεί η αγορά εργασίας. Διαμορφώνεται & υλοποιείται πλάνο δράσης & προώθησης. Αφορά εργαζόμενους που θέλουν να εξελίξουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Αρχικά, με την βοήθεια ειδικών αυτογνωσιακών ψυχομετρικών εργαλείων, ο συμβουλευόμενος εκτιμά το ατομικό δυναμικό του και τις επαγγελματικές δεξιότητες (competencies) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 

Έπειτα, εξερευνά κατάλληλους δρόμους σταδιοδρομίας και τις συναφείς προοπτικές και διαθέσιμες επιλογές. 

Στη συνέχεια, διαμορφώνει ένα κατάλληλο και ολοκληρωμένο προσωπικό πλάνο δράσης (εξέλιξης σταδιοδρομίας) και  δημιουργεί εργαλεία προσωπικής προβολής, αποτελεσματικής επικοινωνίας & ανάπτυξης κοινωνικού δικτύου, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνικές αναζήτησης εργασίας και διαχείρισης σταδιοδρομίας. 

Παράλληλα εκπαιδεύεται στις αντίστοιχες δεξιότητες και λαμβάνει καθοδήγηση και υποστήριξη στην υλοποίηση όλων των επιμέρους σταδίων.

περισσότερα...
  • Υποστήριξη Ανέργων Στοχευμένη & ενεργητική αναζήτηση εργασίας βάσει ατομικού δυναμικού και επαγγελματικών επιλογών. Υλοποίηση πλάνου δράσης & προώθησης, ανάπτυξη δικτύου επαφών & βιογραφικού, εξάσκηση στη συνέντευξη.

Αρχικά, με την βοήθεια ειδικών αυτογνωσιακών ψυχομετρικών εργαλείων, ο συμβουλευόμενος εκτιμά το ατομικό δυναμικό του και τις επαγγελματικές δεξιότητες (competencies) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 

Έπειτα, εξερευνά κατάλληλες επαγγελματικές επιλογές και τις συναφείς προοπτικές και διαθέσιμες επιλογές. 

Στη συνέχεια, διαμορφώνει ένα κατάλληλο και ολοκληρωμένο προσωπικό πλάνο δράσης (εξεύρεσης εργασίας), δημιουργεί εργαλεία προσωπικής προβολήςαποτελεσματικής επικοινωνίας & ανάπτυξης κοινωνικού δικτύου, και εξασκείται στις συνεντεύξεις (μέσω παίξιμου ρόλου) αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνικές αναζήτησης εργασίας και διαχείρισης σταδιοδρομίας. 

Παράλληλα εκπαιδεύεται στις αντίστοιχες δεξιότητες και λαμβάνει καθοδήγηση και υποστήριξη στην υλοποίηση όλων των επιμέρους σταδίων.

περισσότερα...
  • Ομάδες Γονέων Με άμεσο και βιωματικό τρόπο οι  γονείς επεξεργάζονται ζητήματα που είναι σημαντικά για την αρμονία και την συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας & για την άντληση ικανοποίησης και χαράς από αυτή

Εμπειρίες Συμμετεχόντων

Ελένη. Θεωρώ ότι η περσινή εμπειρία με βοήθησε να γνωρίσω τα παιδιά μου περισσότερο, να εχω καλύτερη και πιο συχνή επαφή με τον εαυτό μου ώστε να διαχειρίζομαι τις καθημερινές  προκλήσεις σε διατομικό και ομαδικό επίπεδο πιο ευχάριστα και αποτελεσματικά. Ευχαριστώ!

ΠέννυΤα οφέλη που έχω συμμετέχοντας  στην ομάδα γονέων του Γνωρίζω και Ορίζω, είναι πάρα πολλά, αλλά ως σημαντικότερο επιλέγω το ότι... μαθαίνω καλύτερα τον εαυτό μου, με την βοήθεια της Αντιγόνης και της Στέλλας, οπότε αυτό με βοηθάει και στην επικοινωνία μου με τα παιδιά. Επίσης, οι συζητήσεις μας με χαλαρώνουν  και με βοηθούν να βρω λύσεις σε καθημερινά θέματα με τα παιδιά, πολύ πιο εύκολα και γρήγορα. Γενικά, είναι η ‘δική’ μου ώρα και ανυπομονώ πάντα να βρεθούμε!!Είναι η ώρα της προβληματισμένης μαμάς που δεν το βάζει κάτω... J !!!

Συντονίστριες: 

Αντιγόνη Ορφανού Σχολική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια και επόπτρια Gestalt. Έχει εργαστεί ως επιστημονική συνεργάτης και ερευνήτρια σε δημόσια Ψυχοθεραπευτικά Κέντρα, ως σχολική σύμβουλος σε Νομαρχίες, εισηγήτρια σχολικής ψυχολογίας σε ομάδες ενημέρωσης εκπαιδευτικών, ψυχοπαιδαγωγός σε προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε παιδιά που έχουν υποστεί κακοποίηση, ως ψυχολόγος σε ιδιωτικά σχολεία, καθώς και σε Κέντρα Ειδικών Θεραπειών στην Ελλάδα. Από το 1996 ιδιωτεύει στον Άλιμο. Μέσα από την εκπαίδευση της, ως Σωματική Ψυχοθεραπεύτρια, συμβουλεύεται το σώμα ως όργανο διάγνωσης ψυχικών λειτουργιών και ως εργαλείο διερεύνησης της σχέσης γονέα - παιδιού.

Στέλλα Αργυρούδη Ψυχολόγος με εκπαίδευση στην Ψυχοθεραπεία Gestalt και μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Εργασιακή Ψυχολογία. Έχει 10ετή εμπειρία ως θεραπεύτρια και ως σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού εφήβων και πάνω από 15 χρόνια εμπειρία στην διαχείριση σταδιοδρομίας εργαζομένων και ανέργων, καθώς και στην ανάπτυξη και εκπαίδευση ενηλίκων. Έχει σχεδιάσει, συντονίσει και διεξάγει πλήθος σεμιναρίων και εργαστηρίων ανάπτυξης δεξιοτήτων (επίλυσης συγκρούσεων, αποτελεσματικής επικοινωνίας, ενεργητικής ακρόασης, διαχείρισης αλλαγών, επίλυσης προβλημάτων κ.α.) για μεγάλους τοπικούς και πολυεθνικούς οργανισμούς. Επιπλέον, με την ιδιότητά της ως ψυχοθεραπεύτρια έχει διδάξει για 6 χρόνια στη Σχολή «Ας Γίνουμε» γονείς για την προετοιμασία ζευγαριών που επιθυμούν να γίνουν γονείς και διεξάγει στο παρόν Ομάδες Γονέων στο κέντρο αυτογνωσίας, ψυχοθεραπείας και διαχείρισης σταδιοδρομίας που έχει ιδρύσει το 2013 «Γνωρίζω & Ορίζω: τον Εαυτό μου, την Σταδιοδρομία μου». Επίσης, συντονίζει Ομάδα Υποστήριξης Νέων Μητέρων σε συνεργασία με το κέντρο Ολιστικής Γυναικολογίας – Μαιευτικής Hope Centro Rosas. Είναι μέλος της HAGT, της EAGT και της ΕΕΨΕ.

περισσότερα...
  • Ομαδική Ψυχοθεραπεία Μέσα σε ένα ασφαλές πλαίσιο τα άτομα εκπαιδεύονται σε νέους δημιουργικότερους τρόπους επαφής και συνεργασίας, μέσα από την αλληλεπίδραση, το μοίρασμα και τον πειραματισμό. Η ομάδα είναι κλειστού τύπου και γίνονται δεκτά έως και 10 μέλη. Η διάρκεια κάθε κύκλου είναι τριετής.
  • Σεμινάρια Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ζωής Σεμινάρια σύντομης διάρκειας εστιασμένα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής που επιτρέπουν στο άτομο να ξεδιπλώσει το δυναμικό του, ακόμη και κάτω από αντίξοες συνθήκες, είτε σε προσωπικό, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο.

  Ενδεικτικά σεμινάρια: Αποτελεσματική Επικοινωνία, Αντιμετώπιση Αλλαγών, Διαχείριση Άγχους